Ako pri výbere projektu neprísť o peniaze?

Z124_view1_1280_0_none_normal

     Ak ste sa rozhodli postarať sa o svoje nové bývanie stavbou vlastného rodinného domu je potrebné zdôrazniť zákonný spôsob výberu a obstarania stavebného projektu. Informačné technológie dnes už poskytujú taký komfort, že priamo z obývačky svojej domácnosti môžeme vďaka internetu vyhľadávať a vyberať medzi tisíckami architektonických návrhov. Pri výbere projektu však platia určité pravidlá. Na Slovensku sa aj v oblasti architektúry ešte často stretávame s plagiátorstvom, porušovaním Autorského zákona a ochranou duševného vlastníctva. Porušenie autorských práv autora projektu domu v konečnom dôsledku môže stavebníkovi z peňaženky vyhnať tisíce eúr, skomplikovať život a zrealizovaná stavba môže ostať bez kolaudácie. Pozrime sa na tento problém bližšie.

     Stavebník v záujme zníženia svojich výdavkov a nákladov na stavbu má záujem šetriť všade. Nájde si vizualizáciu domu s dispozičným riešením v katalógu, alebo na internete, vyhľadá kamaráta architekta, alebo projektanta a povie mu: „Takýto dom chcem, nakresli mi ho“. Ak je architekt či projektant naozaj profesionál, tak dotyčného upozorní na porušenie Autorského zákona 185/20015 Z.z. Sú však aj takí, ktorí na porušovanie zákona priamo navádzajú. Zo skúsenosti vieme potvrdiť, že niekedy sa k tomu znížia realizačné firmy, snažiace sa získať zákazku za každú cenu.

     Niektoré stavebné spoločnosti v záujme získania zákazky na svojich webových stránkach zverejňujú projekty domov, ktoré nie sú ich vlastníctvom, teda porušujú Autorský zákon! V zmysle Obchodného zákonníka – Zákon číslo 513/1991 Z.z. vo vzťahu k spotrebiteľovi svojim konaním porušujú § 45 Klamlivá reklama, § 46 Klamlivé označenie tovaru a služieb, § 47 Vyvolanie nebezpečenstva zámeny a § 48 Parazitovanie na povesti.
Všetky architektonické, projekčné, technické, konštrukčné riešenia sú na území Slovenskej republiky chránené v zmysle Autorského zákona číslo 185/2015 Z.z. a v prípade porušenia sú v zmysle § 58 citovaného zákona právne nárokovateľné.
V zmysle znenia § 62 Autorského zákona číslo 185/2015 Z.z., do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov, alebo úpravy použité iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela, alebo z jeho určenia nevyplýva inak. Toto je citácia zákona.

     Treba si uvedomiť, že úpravou projektu nezanikajú autorovi autorské práva, pretože nevzniká nový dom, ale vzniká dom vychádzajúci na základe existujúceho dispozičného a konštrukčného riešenia.

     Stalo sa, že sa stavebníkovi zapáčil dom, ktorý ukázal kamarátovi projektantovi, ten ho našiel v katalógu, skopíroval a pripravil projekt, pod ktorý sa podpísal ako autor. Stavebník začal s výstavbou domu, no už počas výstavby sa prihlásil skutočný autor a problém bol na svete. Skutočný autor dal podnet na súd, ktorý autorstvo naozaj priznal skutočnému autorovi. Súd uložil pokutu stavebníkovi vo výške trojnásobku ceny autorského projektu a zakázal vydať kolaudačné rozhodnutie dovtedy, dokiaľ nebudú uhradené autorovi všetky škody. Projektant, ktorý projekt skopíroval bol vylúčený z komory stavebných inžinierov a dodávateľ stavby mal veľký problém s vysvetľovaním realizácie stavby. Pri schvaľovacom procese bol príslušný stavebný úrad uvedený do omylu tým, že projekt, ktorý bol na územné a stavebné konanie predložený bol plagiát a nebol podaný v súlade s príslušnými zákonmi. Skutočné škody napáchané pri realizácií stavby vychádzajúcej z plagiátu projektu spolu s pokutou a náhradou za súdne trovy sa môžu fyzicky vyšplhať až do výšky cca 20 000 €.
Pri stavbe domu na kľúč sa nedajte oblafnúť, že projekt domu máte zadarmo. Dnes nič nie je zadarmo! Aj projektant, stavebný inžinier či architekt tiež chcú mať za svoju prácu zaplatené a určite sa netvária ako charita. Veď predsa každý robotník je hodný svojej mzdy. Ak Vám stavebná firma, ktorá Vám chce postaviť dom na kľúč ponúka projekt zadarmo, resp. vypracovanie projektovej dokumentácie zadarmo, tak Vás vedome klame a podvádza! Ak Vás klame hneď na začiatku, ako jej môžete dôverovať počas celého procesu stavby? Náklady na projekt stavby si firma zaráta do realizácie stavby! Ak do každej položky za stavebný materiál, alebo ak do každej práce, ktorú bude realizovať počas procesu stavby priráta určité navýšenie napr. o 1%, tak náklady na projekt sa jej vrátia v podobe Vašej platby za zrealizované práce! Takto získané prostriedky za projekt „zadarmo“ môžu byť ešte oveľa väčšie bez toho, aby ste o tom čo len tušili! No zaplatíte to VY z Vašej peňaženky a z Vašich peňazí. NEDAJTE SA OKLAMAŤ!

     Každý projekt domu má svojho autora. Vyhnite sa akýmkoľvek snahám realizovať stavbu domu vychádzajúcej z plagiátu projektu. Ušetríte tým tisíce eúr, no hlavne nebudete mať problém s kolaudáciou domu a vyhnete sa stresu a problémom plynúcich z porušenia Autorského zákona.

Odoslať komentár

Spoločne dokážeme oveľa viac! Pripojte sa!