Zásady pri kúpe stavebného pozemku, 1.časť.

Zb5_duo_view1_1280_0_none_normal

Už pri kúpe stavebného pozemku je nevyhnutné riadiť sa zásadami, ktoré ak nedodržíte môžu Vám spôsobiť obrovskú stratu finančných prostriedkov.

Prvá zásada pri kúpe stavebného pozemku znie, že skôr ako sa vyberiete do obce či mesta na obhliadku stavebných pozemkov, zistite si na danom obecnom či mestskom úrade, kde sa v rámci Územného plánu (ÚPN) ráta s výstavbou.

Niekedy sa totiž stáva, že tzv. tiežpodnikatelia skúpia niekoľko hektárov mimo intravilán obce, teda v extraviláne, rozparcelujú a rozpredávajú ho potencionálnym záujemcom ako stavebné parcely bez toho, aby parcely boli navrhnuté s infraštruktúrou, teda s cestami, chodníkmi, kanalizáciou, verejným osvetlením, a prípojkami na elektrinu a plyn. Samozrejme, že na Obecnom úrade nikto nemá o ničom ani  potuchy. Po kúpe pozemku príde nový majiteľ pozemku na úrad s požiadavkou o prípojky a komunikácie, no ostane nemilo prekvapený ak vedenie obce nedá súhlas nakoľko daná obecná či mestská lokalita nie je zaradená v Územnom pláne na individuálnu bytovú výstavbu a problém je na svete. Niekedy, v lepšom prípade sa stáva, že obec pristúpi na nejaký kompromis ak sa majitelia  vzdajú časti svojich pozemkov na infraštruktúru, čo niekedy sa táto rozloha pohybuje v desiatkach ale aj v stovkách metrov štvorcových.
Takže dajte pozor, aby ste pri kúpe stavebného pozemku nezaplatili aj niečo, čo mala hradiť obec z verejných zdrojov.

Ďalšou dôležitou zásadou pri kúpe stavebného pozemku je, že každá stavebná parcela musí mať prístupovú komunikáciu, ktorá sa nesmie končiť ako slepá ulica. Ak je komunikácia slepá na jej konci musí byť urobená točňa, alebo sa musí končiť v tvare T pre otáčanie vozidiel komunálneho odpadu či zásahových vozidiel ako sú hasiči, policajti, alebo sanitka. Takže ak Vám ktokoľvek ponúkne na predaj stavebnú parcelu, zistite na príslušnom mestskom či obecnom úrade či je v súlade s platným Územným plánom určená na individuálnu bytovú výstavbu a či k nej vedie prístupová komunikácia!!!
Pred kúpou stavebného pozemku nepristupujte na žiadne kompromisy a sľuby predávajúceho, že sa to potom dodatočne vybaví!

Ak budete na príslušnom obecnom či mestskom úrade preverovať miestnu lokalitu či je v súlade s Územným plánom nezabudnite sa opýtať aj na všetky možné aj nemožné obmedzenia v danej lokalite. Napr. ak chcete pri svojom dome chovať nejaké hospodárske zvieratá, založiť chovateľskú stanicu psov či holubov, ak chcete na svojom pozemku založiť stolársku dielňu, ktorá produkuje hluk a prach, proste pýtajte sa na čokoľvek, aby ste v budúcnosti predišli problémom. Nezabudnite sa opýtať či má obec výhrady pri výbere projektu domu. Projekt domu je finančne dosť náročná položka. Ak si zakúpite projekt s rovnou strechou a chcete ho postaviť do zástavby obce kde sú domy so sedlovou strechou, obec môže mať výhrady a nemusí Vám vydať stavebné povolenie, nakoľko projekt Vášho domu nezapadá do celkovej architektúry obce či mesta. Platí to aj opačne. Ak chcete postaviť dom so sedlovou strechou na ulici kde sú  domy iba s rovnou strechou, opäť môžete mať pri schvaľovaní stavebného povolenia problém. Ak ste už zaplatili za projekt, môže Vás podcenenie tohto faktora vyjsť dosť draho.  Každá samospráva by mala mať schválené Všeobecne záväzne nariadenie, ktoré rieši aj tieto oblasti. Taktiež sa na úrade spýtajte na plánovanú výstavbu v okolí. Môže sa stať, že ak toto podceníte za nejaký čas môže vedľa Vášho pozemku, alebo za Vašou záhradou vyrásť bytovka, ktorej obyvatelia Vám budú pozerať do Vášho dvora, obývačky, alebo rovno spálne. Toto už Vám vôbec nemusí byť príjemné.

Ďalšie zásady pri kúpe stavebného pozemku si rozoberieme v našich nasledujúcich blogoch.

Odoslať komentár

Spoločne dokážeme oveľa viac! Pripojte sa!