Zásady pri kúpe stavebného pozemku, 2.časť

Zx140_view1_1280_0_none_normal

V prvej časti blogu o zásadách pri kúpe stavebného pozemku sme sa zameriavali na  komunikáciu s miestnou samosprávou a zosúladenie našich stavebných zámerov s Územným plánom. V dnešnej časti sa budeme zaoberať preverením pozemku, jeho históriou a rizikami a tiež budúcnosťou a rizikami, ktoré z toho vyplývajú.

Určite nekupujte mačku vo vreci. Pozemok možno vyzerá ako rajská záhrada a Vy už máte jasnú predstavu o Vašom vysnívanom domčeku s altánkom, praskajúcim ohňom v kozube, záhradným sedením a hrbou malých detí. No aj keď sa Vám stavebný pozemok na prvý pohľad mimoriadne páči, nikdy nepodľahnite prvotným pozitívnym emóciám. Každý pozemok si preverte. Preverte si identifikáciu predávajúceho, skutočných vlastníkov a ich vlastnícky podiel a ťarchy na nehnuteľnosti. Pozemok môže byť totiž založený v rámci záložného práva napr. pri čerpaní úveru, alebo môže byť predmetom exekúcie.

Pozemok sa dá presne identifikovať na základe čísla listu vlastníctva (LV), čísla parcely, mena a priezviska predávajúceho. V prípade že predmetom kúpy je stavebný pozemok ktorý je vedený v evidencii ako záhrada, sad, vinica, orná pôda či trávnatý porast, bude nutné zistiť, či je pozemok zaradený medzi chránené poľnohospodárske pôdy.

Aj napriek tomu, že momentálne stavebný pozemok o ktorý máte záujem pekne vyzerá, skúste si zistiť jeho históriu a históriu jeho predchádzajúcich majiteľov. Môže sa stať, že ak pozemok patril do vlastníctva šľachtickej rodiny z čias Rakúsko – Uhorska, alebo bol komunistickým režimom bez náhrady protiprávne zoštátnený môže byť predmetom reštitúcie, čiže prinavrátenia.
Zistite si, či na predmetnom pozemku neboli močiare, či tam niekedy nebol zosuv pôdy, či pozemok nebol súčasťou poľnohospodárskeho dvora na ktorom stáli maštale, silážna jama, septik a podobne, či na pozemku v minulosti nestál podnik s chemickou výrobou, alebo ťažkého strojárskeho priemyslu. Pôda môže byť vysoko zamorená, znečistená a kontaminovaná. Zistite, či na pozemku niekedy nebola čierna skládka, alebo skládka tuhého komunálneho odpadu. Sú spoločnosti, ktoré Vám také informácie zistia za určitý poplatok.
Zistite, či sa pozemok nenachádza v pamiatkovej zóne, či nie je predmetom archeologického výskumu, či sa nenachádza v ochrannom pásme diaľnice alebo železnice, alebo v ochrannom pásme energetických rozvodov elektriny a plynu – nemohli by ste dostať územne ani stavebné rozhodnutie a investícia za pozemok by vyšla naprázdno.

Ak si vyberáte stavebný pozemok je rovnako dôležité myslieť aj na budúcnosť a riziká s tým spojené. Nekupujte projekt domu pred kúpou stavebného pozemku. Vždy sa to robí opačne. Najprv si zakúpte stavebný pozemok, potom projekt domu. Ak túžite po pokojnom bývaní je treba vedieť či v dostupnej blízkosti sa nenachádza výrobný podnik, či sa v budúcnosti vo Vašej blízkosti neplánuje zriadiť priemyselný park, či sa nenachádza blízko poľnohospodárske družstvo alebo farma, ktoré najmä v letných teplých dňoch produkujú nepríjemný zápach a zvýšenú prašnosť a počas daždivých dní na miestnych komunikáciách produkujú nadmerné množstvo blata.

V žiadnom prípade nekupujte pozemok na miestach kde je vyhlásená stavebná uzávera! Ide najmä o miesta určené na štátnu výstavbu ciest, diaľnic, priehrad či elektrárni.

Ďalším rizikovým faktorom sú zátopové územia. Zurčiaci potôčik za domom, či na záhrade možno znie lákavo a romanticky, no za prívalových dažďov, búrky a krupobitia sa môže za pár minút  zmeniť na dravú nekontrolovateľnú rieku, ktorá Vám odhryzne kusisko pozemku, preženie sa stredom obývačky a podmyje dom natoľko, že mu hrozí zrútenie. Majiteľ pozemku – teda predávajúci, by Vás mal zobrať na obhliadku pozemku, upozorniť na všetky nástrahy, staré studne, pivnice či inžinierske siete, ktoré cez pozemok prechádzajú.

V dnešnej dobe je ešte jeden významný faktor, ktorý môže vo výraznej miere ovplyvniť kvalitu Vášho bývania a to sú neprispôsobivý občania. Svoje o tom by Vám vedeli rozprávať najmä obyvatelia východoslovenských obcí, napr. z Jarovníc neďaleko Sabinova, z Chminianskych Jakubovan v okrese Prešov, z Keceroviec neďaleko Košíc a mnoho ďalších. Televízne stanice nás dlhodobo informujú o neustálych problémoch obyvateľov Malaciek práve so skupinou neprispôsobivých obyvateľov. Organizované nájazdy na úrodu v záhradách a poliach spôsobujú škody nielen jednotlivcom, ale aj poľnohospodárskym družstvám. Samozrejme že sa to nedeje plošne na celom Slovensku. Sú obce kde majoritné a minoritné komunity žijú svojim každodenným životom pokojne,  tolerantne a bez ujmy. No tieto faktory výrazne ovplyvňujú ceny pozemkov a taktiež mieru záujmu o tieto lokality.

Ak ste po čítaní našich blogov nadobudli určitú predstavu ako sa budete správať pri kúpe stavebného pozemku, sme radi, že sme Vám pootvorili oči a upozornili na riziká, ktoré celý proces kúpy pozemku prináša.

Odoslať komentár

Spoločne dokážeme oveľa viac! Pripojte sa!